Alfa Psikoloji Destek Merkezi

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@alfapsikoloji.com

Kekemelik ve Cinsiyet İlişkisi

Kekemelik ve Cinsiyet İlişkisi

Kekemelik ve Cinsiyet İlişkisi

Kekemelikte cinsiyetler karşılaştırıldığında kekemelik erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. Yapılan araştırmalarda bu oranın beşte bir olduğu tespit edilmiş. Yani 5 erkek çocuğa karşı 1 kızın kekeme olduğunu gösteriyor. Erkeklerde ve kızlarda kekemeliğin görülme oranı yaşla birlikte değişlik göstermektedir. Kekemelikte iyileşme oranı cinsiyetlere göre de değişiklik göstermektedir. Kızlarda kekemelikten kurtulma, iyileşme oranı erkeklere göre iki kat fazladır. Yani tedavi açısından kızlar daha şanslıdır. Peki erkekler ve kızlar arasındaki bu farklılığın nedeni nedir? Cinsiyetler arasındaki bu farklılığa iki şekilde yaklaşıyorlar. Bu yaklaşımlardan birisi genetik olarak açıklamaya çalışıyor. Genetik yaklaşımı benimseyen uzmanlar, kekemeliğe karşı erkeklerde doğuştan bir eğilim olduğunu savunuyorlar. Bazı uzmanlar kromozomlara bağlıyor işi. Erkeklerdeki Y kromozomunun kekemelik için daha uygun olduğunu, kadınlardaki XX kromozomlarının kekemeliğe karşı daha korunaklı olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu konularda net bilimsel verilere ulaşılmış değil. Bütün bunlar birer varsayımdan ibaret. Kekemeliğin çevresel faktörlere bağlı olduğunu savunan uzmanlar ise görüşlerini şöyle ifade ediyorlar. “Anne ve babalar çocuklarının cinsiyetine göre daha farklı davranır. Erkekler kızlar göre daha yüksek standart ve beklentilere alınır. Buna bağlı olarak beklenti yükselince erkeklere karşı baskı artıyor.” Bir başka görüşte olanlar ise cinsiyetler arasındaki bu farklılık için şöyle diyorlar; “Kız çocuklarının adrenalin değişimi erkek çocuklardan daha erken başlar. Kızların sosyal becerilerinin gelişmesi, konuşma isteklerini azaltır. Buna bağlı olarak kekemelik kızlarda daha az görülür”. Sonuç olarak bir çok görüş ortaya konulsa da bu konuda kesin bir hükme varmak çok zor.